Personlig utveckling, Kommunikation, Klarhet,  Självledarskap, Inställning

Inre trygghet - en nationell brådskande angelägenhet

Bygga inre trygghet från förskoleklass till gymnasium - en utopi eller faktisk möjlighet?

 

 

 

Tack och lov kan vi reflektera över allt och vad som helst, och något som puttrat i mitt system en längre tid, är om ett nationellt program, från förskoleklass till gymnasium, med avsikt att bygga och stärka känslan av inre trygghet, skulle kunna vara ett vettigt komplement till alla de lokala insatser som pågår i skolor över hela vårt land?

 

All den tid och allt det arbete som alla kloka, erfarna och engagerade eldsjälar inom skolvärlden gör och de insatser och satsningar som näringsliv och hjälporganisationer bidrar med gör en stor positiv skillnad. Tänk om ett nationellt program, från förskoleklass till gymnasium, skulle kunna tjäna som ett långsiktigt komplement till det?

 

Vad händer t.ex. med den självklarhet, glädje, entusiasm och motivation med vilken förskoleklassbarn tar sig an skolan? När avtar den energin och varför? 

Kan en av orsakerna vara att i takt med att jämförelser och kritiska bedömningar av både sig och andra ökar, så riskerar den inre tryggheten och självklara känslan av "okejhet" att urholkas? 

 

Hur påverkar känslan av inre trygghet...

 • ditt mående?
 • ditt beteende?
 • din motivation?
 • din kommunikation?
 • dina relationer?
 • dina val?

Hur påverkar motsatsen?

 

Inre trygghet är en pusselbit som bidrar till ökad psykisk, emotionell och fysisk hälsa.

 

Tänk om god inre trygghet även ökar motivationen att lära, viljan att anstränga sig och förståelsen för värdet med att reflektera? Och tänk om en ytterligare effekt av ökad inre trygghet, är att det minskar risken att låta sig bli värvad till, eller själv söka sig till kriminella grupperingar för tillhörighet och "falsk" trygghet?

 

Ett nationellt program från förskoleklass till gymnasuim skulle t.ex. kunna vara:

"Nonviolent Communication (NVC) - Ett språk för livet" av Ph.D. Marshal B. Rosenberg (1934-2015).

NVC är ett kommunikations- & förhållningssätt som är bortom alla yttre attribut, som religion, politik, kön, nationalitet, utseende, ekonomi etc och som bidrar med övningar och konkreta verktyg för ökad kunskap, förståelse och respekt för både egna och andras känslor, värderingar, behov, önskemål, likheter och olikheter. Dessutom blir det viktiga medvetna reflekterandet en självklar och naturlig del i lärandeprocessen.

 

NVC är väl beprövad, praktiserad och använd och det finns många goda exempel, bra litteratur och aktörer som utbildar i NVC. (www.cnvc.se och www.friareliv.se)

 

Exempel:

 • NVC ingå i läroplanen från förskoleklass till gymnasium
 • För varje årskurs finns en obligatorisk del med NVC som grund, vilket innebär trygg igenkänning även när man byter skola.
 • Ett tema i fokus varje årskurs och föregående läsårs tema(n) repeteras för att öka integreringsgraden.
 • Diplomerande kurser i NVC för alla och vem som helst.

 

 • Vilka reflektioner triggar det här i gång i ditt system?

 

 

Trevlig helg:-)

 

 

0
Feed

Lämna en kommentar