Personlig utveckling, Kommunikation, Klarhet,  Självledarskap, Inställning

Lärande

Vår mest grundläggande förmåga...VI KAN LÄRA!

 

Utan vår genetiska urdrivkraft att lära, skulle vi som art inte kommit särskilt långt i vår utveckling, inte sant?

 

Vi har lärt och lär av våra upplevelser från dagen vi föds. Framgångar, motgångar, "lyckanden" och misslyckanden i en salig blandning. Vårt lärande är mer eller mindre medvetet och kvalitén på våra lärdomar påverkas bl.a. av hur medvetet vi reflekterar och även med vilken inställning och villighet vi konstruktivt, ärligt och kärleksfullt omsätter det vi lärt och insett. 

 

Självklart har vi lika mycket lärande att hämta från alla våra framgångar och "lyckanden" som motsatsen, men visst är det så att vi även när vi bekräftar och reflekterar kring någonting vi är stolta över och nöjda med, ofta hittar någon del eller detalj vi vill förändra, förstärka eller förbättra?

Vår lärande-gen aktiveras m.a.o. med både lätthet och mer än gärna.

 

Några av de viktigaste ingredienserna i lärandet är kanske att vara öppen för att lära, reflektera kring alla resultat vi får och göra det utan att vare sig döma eller kritisera och i nära kontakt med vårt sinnes kanske viktigste näringsämne, ödmjukhet.

 

Vi äro praktikanter.....

 

Kan du känna igen att du ibland, ofta eller alltid, förväntar dig eller t.o.m. kräver av dig själv att ditt lärande ska gå snabbt och helst utan vare sig ansträngning, träning, hjälp eller repetition?

 

Hur påverkar det din vilja och inställning till att lära, lära om och lära nytt?

 

  • Vilken inställning har du till lärande?
  • Vad är du nyfiken på att lära mer om?
  • Vilken positiv skillnad skulle det göra i ditt liv?
  • Vad vill du lära dig sommaren 2024?

 

 

Trevlig Midsommar!

 

0
Feed

Lämna en kommentar