Personlig utveckling, Kommunikation, Klarhet,  Självledarskap, Inställning

Vårt system av kropp, tankar och känslor

Hur ofta har du dina tankar där din kropp är?

 

Vi är alla ett enastående komplext system av kropp, tankar och känslor som hela tiden kommunicerar och påverkar varandra ömsesidigt i en mer eller mindre tydlig cirkulär loop oavsett vi är medvetna om det eller inte. Statusen i vårt system påverkar vår inställning, vårt mående, våra relationer och hur vi tolkar och förhåller oss.

 

Exempel:

Tankar på en förestående anställningsintervju väcker känslor av oro och förväntan, som triggar förnimmelser i kroppen, som fjärilar i magen, hög puls och andning, handsvett. 

En plötslig kroppsförnimmelse av fjärilar i magen triggar känslor av oro och förväntan som väcker tankarna på anställningsintervjun.

En känsla av oro och förväntan väcker tankar på anställningsintervjun som får fjärilarna i magen att vakna.

 

  • Skulle du säga att du ofta är medveten om att och hur delarna i ditt system mår och har det och hur de påverkar varandra?
  • Vilken del i ditt system ger du vanligtvis tolkningsföreträde?
  • Hur ofta har du dina tankar där din kropp är?

 

Många av våra tankar bara pågår och kräver varken uppmärksamhet eller ansträngning. Vi bara fortsätter tänka som vi alltid tänkt och tänker, och blir på så vis mästare på att tänka precis som vanligt, även om tankarna väcker ledsenkänslor och vare sig är konstruktiva, ärliga eller kärleksfulla. Om våra känslor och fysiska förnimmelser för det mesta är respons på våra tankar, finns det en rätt uppenbar poäng i att öka uppmärksamheten på vilka tankar vi praktiserar och hur de påverkar oss. 

 

Vår kropp och våra känslor står alltid till vår tjänst, om vi tillåter oss att lyssna. Uppmärksammar vi en känsla eller kroppsförnimmelse, så är det information om att tankar förmodligen pågår.

Får vi inte fatt i tanken, kan vi alltid ta kommando och aktivt och medvetet välja tankar. Tankar vi vet tjänar oss konstruktivt, ärligt och kärleksfullt.

Det är verkligen inte alltid enkelt, men det är fullt möjligt och som med allt vi vill bli bra på, krävs det vilja, ansträngning, disciplin och träning.

 

Om våra tankar inte är vårt eget ansvar, vems ansvar är det då?

 

Tänk om frihet är att inte med automatik tro på varje tanke, utan förstå att vi kan välja andra tankar? Vi kan tänka om! Vi kan till exempel alltid välja att Konstruktivt OmFormulera våra tankar, göra en "KOF" så att säga. Nyckeln är MEDVETENHET. 

 

En både relevant och angelägen fråga att ägna lite reflektion och eftertanke, är som sagt vilken kvalitet det är på det vi oftast och med lätthet tänker? Tjänar det oss? Bidrar det konstruktivt och stärkande, eller precis tvärtom? Är det sant? Är det relevant? 

  • Vilken relation har du till dina tankar?
  • Vilken relation vill du ha till dina tankar?

 

En ökad uppmärksamhet på delarna kropp, tankar och känslor ger ofta en hel del värdefull information om vi är lyhörda och med vänlighet på riktigt lyssnar in, utan att döma eller värdera. 

 

En lyhörd och icke-dömande medveten kontakt med hela vårt system ökar dessutom sannolikheten att vi fångar upp när någon del är i nöd och då kan vi, i tid, komma till vår egen undsättning.

 

Magiskt nog så har bara själva uppmärksamheten i sig, tillsammans med vänlig bekräftelse av det som är och pågår i de olika delarna, en läkande och helande verkan på hela systemet.

 

Några lugna, djupa och helt medvetna andetag är farkosten som snabbt tar oss in i vårt system och till vårt medvetande. Vårt medvetande som är platsen från vilken vi neutralt kan iaktta och checka av både del och helhet i vårt system och utifrån den medvetenheten kan vi sen välja.

  • Vilka känslor känner du just nu?
  • Hur påverkar de känslorna din kropp?
  • Hur medveten är du om vilka tankar du tänker just nu?
  • Hur tänker och känner du om det du tänker?

 

Varför inte göra en inre soundcheck - ofta?

 

 

 

0
Feed

Lämna en kommentar