Personlig utveckling i Stockholm

Mina böcker:

MEDVETSFULL:

En lättanvänd bok för ökad egen och ömsesidig förståelse, som kan bidra dels till personlig utveckling och även
förbättrad kvalité i din relation med både dig själv och andra.

Läs och reflektera själv eller tillsammans:

  •     I parrelationen
  •     I familjen
  •     Med vännerna
  •     I arbetsgruppen

Dela reflektioner, tankar, känslor, upplevelser och erfarenheter.

Jag vill med boken benämna en del av allt som verkar och påverkar i ALLA våra relationer, mer eller mindre medvetet. Allt i syfte att förbättra din relation med dig själv och andra.

Beställ Medvetsfull:

Anette Wikström

Min erfarenhet och övertygelse är att det bakom våra känslor, beteenden och önskemål alltid finns behov – tillgodosedda eller icke tillgodosedda.

Genom att bli aktivt lyssnad på med en helt icke-dömande attityd skapas utrymme för dig att lyssna på och verkligen höra vad som egentligen pågår inom dig.

Under min 3-åriga utbildningsresa på HumaNova i Stockholm, blev det alltmer tydligt hur stark min vilja och motivation är att bidra till en positiv skillnad bl.a.genom att aktivt lyssna.

Vem lyssnar på dig – egentligen?  Gör du det?

LYSSNANDETS KRAFT:

Min känslomässiga frihet har ökat exponentiellt sedan jag började lyssna på mina känslor, tankar och behov utan att döma mig själv. Den här boken sätter fart på din inre process om du är beredd att investera tid, tålamod arbete med dig själv.


Lyssnandets kraft vänder sig till dig som längtar efter ökad kontakt med vad som egentligen pågår inom dig – bortom yttre brus, gamla mönster och sociala försvar. Den genomsyrande röda tråden i boken, är att öka närvaron av självacceptans och icke-dömande förhållningssätt med hjälp av övningar, exempel och reflektionsfrågor.

Läsarnas reflektioner:

”Jag finner mig själv omfamnad av tanken. Jag läser vidare, stannar upp och funderar. Det här är en bok som får mig att reflektera kring min vardag och en bok som jag kan gå tillbaka till när jag känner att jag behöver det. Den ger mig verktyg som jag kan använda mig av i situationer som både kan kännas självklara och oförutsägbara. Det här är en bok som alla borde läsa minst en gång.” – Adam, 26 år

”Den här boken väcker så mycket lust och längtan hos mig att ta ett steg till och sedan ett steg till, i processen att förstå och ta hand om mig själv bättre. Den väcker inget motstånd och ingen rädsla. Den belyser bara vad som faktiskt kan hända i mötet med andra och visar på ett ömsint sätt att det är mötet med mig själv som är det centrala.” – LiseLotte, 55 år

Beställ Lyssnandets Kraft: