Vem lyssnar på dig?

Som samtalscoach är mitt uppdrag att bidra och stödja dig i din process att uppnå ditt mål.

Det du strävar och längtar efter.

När kan samtalscoaching göra en positiv skillnad?

  • När du funderar över ett beslut du behöver ta
  • Står inför ett vägval - privat eller professionellt
  • När du vill öka din medvetenhet, stärka din personliga vilja, sortera tankar/känslor
  • När du vill inventera dina styrkor & kvalitéer
  • När du tycker dig 'sitta fast' och inte riktigt vet vad du vill eller hur du vill. Tänk om du visste?

Vad är samtalscoaching?

  • Ett bedömningsfritt samtal utifrån där du befinner dig i ditt liv -
    just nu
  • Stöd för dig att göra egna medvetna val
  • Syftar till att ge dig perspektiv, väcka din nyfikenhet, din kreativitet och stärka din självmedvetenhet - ditt inre ledarskap

Fokus är på ditt NU-läge och framåt!

 

Har coachen alla svar?

Nej, du har själv alla dina svar, och min uppgift som coach är att hjälpa dig hitta dina svar.

Hur lång tid tar det & hur många gånger behöver jag gå?

Varje samtal är 60 min och vanligt är att vi träffas mellan 5 till 10 ggr. Vid första samtalet berättar du vad du vill bli coachad kring och jag berättar lite om de verktyg jag använder. Utifrån det gör vi tillsammans en plan för dig att nå ditt mål.

Yrkesrollssamtal

Yrkesrollssamtal, en hälsoventil!

Händer det att du i din yrkesroll ibland känner frustration, irritation, ensamhet, ilska och eller maktlöshet?

Vad händer om du tar med dig en eller flera av dessa känslor in i dina andra relationsmiljöer? Familjen, vännerna eller fritidsintresset?

Vilken positiv skillnad skulle det kunna medföra om du hade möjlighet att fritt ventilera dina tankar, känslor, behov och önskemål med en samtalspartner som lyssnar med empati utan att döma, bedöma, kritisera eller har någon dold agenda?

Ett samtal på arbetsplatsen en gång per månad, varannan månad, en gång i halvåret?