Samtalscoaching med systemiskt förhållningssätt

Mitt uppdrag som samtalscoach är att lyssna, stödja och bidra i din process. Vilken skillnad längtar du efter att känna?

Kontakta Anette

När kan samtalscoaching göra en positiv skillnad?

 • När du funderar över ett beslut du behöver ta
 • Står inför ett vägval - privat eller professionellt
 • När du vill öka din medvetenhet, stärka din personliga vilja, sortera tankar/känslor
 • När du vill inventera dina styrkor & kvalitéer
 • När du tycker dig 'sitta fast' och inte riktigt vet vad du vill eller hur du vill. Tänk om du visste?
start

Vad är samtalscoaching?

 • Ett bedömningsfritt samtal utifrån där du befinner dig i ditt liv -just nu
 • Stöd för dig att göra egna medvetna val
 • Syftar till att ge dig perspektiv, väcka din nyfikenhet, din kreativitet och stärka din självmedvetenhet - ditt inre ledarskap

Fokus är på ditt NU-läge och framåt!

Potential

Har coachen alla svar?

Nej, du har själv alla dina svar, och min uppgift som coach är att hjälpa dig hitta dina svar.

Hur lång tid tar det & hur många gånger behöver jag gå?

Varje samtal är 60 min och vanligt är att vi träffas mellan 5 till 10 ggr. Vid första samtalet berättar du vad du vill bli coachad kring och jag berättar lite om de verktyg jag använder. Utifrån det gör vi tillsammans en plan för dig att nå ditt mål.

Medvetsfull

Systemiskt förhållningssätt och konstellationer

Vid ett systemiskt förhållningssätt har man fokus på relationer, samband och kopplingar mellan alla delar som ingår i det system man vill undersöka. System kan i det här sammanhanget vara allt från familjer, organisationer, kulturer och vår relation med oss själva.


Vi lever i ständig relation med vår omvärld som både påverkar och påverkas av de olika system vi ingår i.


En systemisk konstellation kan ske på flera sätt. Man kan rita, jobba med symboler alternativt använda personer som representanter för viktiga delar i det system man vill undersöka.

Exempel påsituationer när systemisk coaching kan ge nya infallsvinklar är:

 • Brist på tillit i en grupp
 • En ledare hittar inte sin roll i relation till gruppen·
 • Skapa gemensamma syften och mål
 • En känsla av att man ”sitter fast”, men man förstår inte varför·
 • Vid viktiga affärsbeslut

Systemiska konstellationer är erfarenhetsbaserad och har utvecklats av den tyska filosofen Bert Hellinger och är idag en internationellt etablerad metod.

Att sätta det jag vet inom parentes, och observera på nytt.

Kontakta Anette

Kom i kontakt

Det är enkelt att komma i kontakt!
Fyll i formuläret nedan eller ring direkt på 070 743 49 51

hCaptcha