Tidigare reflektioner/utmaningar

Din relation med dig själv är den viktigaste i ditt liv, för den 
påverkar hur du har det tillsammans med andra.
Så, hur har du det med dig själv – egentligen?

Vad händer om du slutar döma och bedöma dig själv?

 

Uppmärksamma varje dag under 1 vecka de tillfällen du dömer eller gör en bedömning av dig själv. 

- Skriv varje kväll ner de bedömningar du gjort under dagen – utan att döma eller bedöma dig själv. 

- På vilket sätt har ditt dömande och dina bedömningar bidragit positivt till din självsyn och ditt mående?

- Prova sedan, under 1 vecka till att börja med, att helt avstå från att göra bedömningar om dig själv. 

Vad händer då?

Hur skulle det vara om du var mer medveten om vilka tankar du tänker? 

 

Skulle du då välja tankar som stärker eller begränsar dig?

Vilka känslor triggar de tankar du tänker, och hur tar du hand om det du känner?

 

”Det krävs ett nytt sätt att tänka, för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har orsakat.” (Einstein)

Vad är en balanserad relation?

 

Vad bär jag med mig in i relationen?
Förväntningar?
Farhågor?
Erfarenheter?

 

Vad bär du med dig in i relationen?
Förväntningar?
Farhågor?
Erfarenheter?

 

”Det finns en äng bortom rätt och fel, låt oss mötas där.”
(Sufipoet Rumi)