Medvetsfull

Skicka ett meddelande

hCaptcha
Medvetsfull

Din relation med dig själv är den viktigaste i ditt liv, för den påverkar hur du har det tillsammans med andra. 
Så; hur har du det med dig själv – egentligen?