Personlig utveckling,  Kommunikation, SjälvKLARHET,  Självledarskap = Eget ansvar

Veckans reflektion