Personlig utveckling, Kommunikation, Klarhet,  Självledarskap, Inställning

Medveten värdegrund

Vilka värden i livet är på riktigt viktiga för dig?

 

Vi har alla vår egen uppsättning grundvärderingar som vi dagligdags lever enligt och förhåller oss till. De leder oss och påverkar vår inställning, våra val och vårt beteende oavsett vi är medvetet medvetna om dem eller inte.

 

Vårt system av kropp, tankar och känslor aktiveras tydligt när något utmanar, hotar eller går emot våra värderingar. Vi triggas olika mycket beroende på hur viktig värderingen är för oss, vilket kan innebära att vi plötsligt upptäcker att något är extremt viktigt för oss, något vi inte ens reflekterat över förrän det hotas, ifrågasätts eller inte får utrymme.

 

En del av våra värderingar, kanske fler än vi tror, får vi med oss från vår uppväxt och en del är t.o.m. arv från en annan generation, en annan tid, ett helt annat liv, en annan verklighet.  

 

En konstruktiv väg för att både synliggöra och samtidigt säkerställa att vår värdegrund på riktigt är vår egen och att den tjänar och inte begränsar oss, är att reflektera kring;

  • Vilka värderingar reflekterar min syn på hur livet bästa ska levas?
  • Hur aktivt har jag valt valt och formulerat den värdegrund jag vill stå på?
  • Hur vet jag att mina värderingar stärker och bemyndigar mig?
  • Hur påverkar min värdegrund mina val, mitt beteende och min inställning till livet, mig själv och andra?

 

Vår värdegrund är också den plats vi backar tillbaka till när vi ställs inför en svår situation eller står inför ett specifikt dilemma.

Har vi en medveten och hyfsat klar kontakt med våra värderingar ökar vi vår lyhördhet för när en viss systemrespons betyder det ena eller andra. 

 

Tänk om aktivt valda värderingar...

...med automatik avväpnar gamla ärvda begränsande diton?

...stärker vår inre plattform och känsla av självledarskap?

...på ett tryggt sätt synliggör vad som är på riktigt viktigt för oss?

 

 

Trevlig helg:-) 

 

 

 

0
Feed

Lämna en kommentar